• Perkūnas, Art Printas

Perkūnas, Art Printas

  • Autorius: Jurga Povilaitienė

Perkūnas yra svarbiausias nors ir ne aukščiausias pagal rangą dievas senoviniame Baltų panteone. Perkūnas yra griaustinio, atmosferos dievas, turintis panašumų į Skandinavų Torą, Slavų Peruną ir Indų audrų dievą Parjanya. His važinėja dangumi su savo geležiniu vežimu, kurį traukia ožiai ir mėto kirvius į žemę. Tada pasirodo žaibai ir pasigirsta perkūnija. Kai Perkūnas važiuoja per dangų pirmą kartą pavasarį, pradeda augti žolė. Jis dažnai blogai nusiteikęs, nekantrus ir lengvai supyksta. Perkūnas visų pirma yra karių dievas. Būdamas centrine panteono figūra, jis taip pat yra ir teisėjas, teisiantis tiek žmones tiek ir kitus dievus. Perkūno medis yra ąžuolas. Skaitmeninis piešinys.

Perkunas is the most important god in the ancient Baltic pantheon. Perkunas is the god of thunder, an atmospheric god, similar to Nordic Thor, Slavic Perun, and Indian storm god Parjanya. He is riding the skies in an iron chariot that is dragged with goats and throwing axes to the ground. That's how thunder and lightning come. When he rides the skies for the first time in spring, the grass starts to grow. He is often ill-tempered and easily frustrated. He is first of all the main god of warriors. Being the centric figure in the pantheon, he is also the god of justice. He punishes those who are guilty amongst the gods and people. The tree of thunder god is oak. Digital drawing.


Atlikimo technika: Adobe Photoshop
Išmatavimai: 30x42 cm
Sukūrimo metai: 2019