• Keliukis, Art Printas

Keliukis, Art Printas

  • Autorius: Jurga Povilaitienė

Keliukis - kelio dievas, kelionių globėjas. Šalia kelio gulėdavę tam tikri akmenys, skirti kelio dievui. Niekas nedrįsdavęs atsisėsti ant tokio akmens pirma nesukalbėjęs dievui maldos. Manyta, kad akmuo kitaip pasitrauks iš po sėdinčiojo. Jam aukodavo baltas vištas. Skaitmeninis piešinys.

Keliukis - god of the road, guardian of the travel. By the road, there used to be certain stones, dedicated for the road god. Nobody dared to sit on them without saying a prayer. People thought that otherwise, that stone will back off from under the sitter. People used to sacrifice the white chicken for this god. Digital drawing.

Atlikimo technika: Adobe Photoshop
Išmatavimai: 30x30 cm
Sukūrimo metai: 2021